Đặc Sản Tây Bắc

Sắp xếp theo:

HÀ THỦ Ô ĐỎ VIÊN MẬT ONG HÀ GIANG

850,000 ₫
Trợ giá 260,000 ₫

Thịt Trâu Gác Bếp

780,000 ₫
Trợ giá 19,500 ₫

Thịt Lợn Gác Bếp

380,000 ₫
Trợ giá 19,500 ₫

Tai Chua Khô

200,000 ₫
Trợ giá 26,000 ₫

Nấm Ngọc Cẩu Khô

290,000 ₫
Trợ giá 65,000 ₫

Mắc Mật Khô

210,000 ₫
Trợ giá 32,500 ₫

Mắc Khén Khô

250,000 ₫
Trợ giá 48,750 ₫

Hạt Dổi Khô

240,000 ₫
Trợ giá 26,000 ₫